Що таке лізинг?

Лізинг – це повний комплекс послуг з придбання, страхування, супроводу та сервісного обслуговування, що зберігає ліквідність підприємства для подальшого кредитування.

 

Основні переваги лізингового фінансування:

  • Клієнт одразу сплачує лише перший внесок та комісію за видачу лізингу. Платежі за реєстрацію та страхування техніки сплачуються рівними частинами протягом всього періоду лізингу.
  • Відсутність додаткових платежів протягом всього періоду лізингу, та додаткових застав.
  • Можливість реалізації інвестиційного проекту в разі нестачі власних коштів клієнта та спрямування вільних ресурсів на інші цілі.
  • Активи, передані в лізинг, не підлягають відчуженню податковими органами.

Переваги бухгалтерського обліку та оподаткування:

  • Бухгалтерський облік і амортизація предмету лізингу здійснюється на балансі клієнта;
  • Всі відсотки та комісії по лізингу відносяться до валових витрат, зменшуючи базу оподаткування;
  • Клієнт отримує податковий кредит на загальну суму предмета лізингу в момент його прийняття від Лізингодавця;
  • Відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об’єктом оподаткування.

 

фінансовий лізинг
Види лізингу

Існує два основнi види лізингу: оперативний та фінансовий лізинг. Фінансовий лізинг — це угода, при якій повна вартість обладнання сплачується протягом всього строку лізингу (який законодавчо визначений не менш одного року). Таким чином, фінансовий лізинг, як правило, означає придбання обладнання у власність в кінці строку користування таким обладнанням.

При оперативному лізингу термін договору значно менше строку корисного використання об’єкта лізингу. Після закінчення терміну договору об’єкт лізингу або повертається лізингодавцю і може бути переданий в лізинг повторно, або викуповується лізингоодержувачем за залишковою вартістю.

Дізнатися про переваги лізингу

Переглянути умови фінансування